Rentewijziging ATB Internet Deposito

Per dinsdag 5 september 2017 wijzigt Amsterdam Trade Bank N.V. de tarieven voor internet deposito's als volgt:

- 1 jaar vast 0,80% (was 0,60%)
- 2 jaar vast 1,00% (was 0,90%)

De overige rentetarieven op de ATB Internet Deposito's en ATB Internetspaarrekening blijven ongewijzigd.